25 Φύλλα Magic Whiteboard Erasable 60x80cm

49.95

Available on backorder

Magic Whiteboard Plain White Erasable 25 A1 Sheet (60x80cm)

 • Λειτουργεί σχεδόν σε όλες τις επιφάνειες, ξύλο, τοίχους, γυαλί και βγαίνει εύκολα.
 • 25 Φύλλα Α1 σε ρολό – 60cm έως 80cm
 • Και οι δύο πλευρές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οποιοιδήποτε μαρκαδόροι λευκού πίνακα.
 • Μην τον χρησιμοποιείτε σε τραχύς επιφάνειες.

Genuine Magic Whiteboard Flipchart Paper. Guaranteed. New reusable & wipeable flipchart paper

A1 Magic Whiteboard Flipchart Paper ™  allows you to create a portable flipchart from a roll, anywhere, in seconds. Use in same way as flip charts and dry wipe whiteboards. More static for extra strength.   Stays in place until you remove sheet.

Perfect for office meetings, training sessions, conferences, at home, at school, workshops and brainstorming. Use any dry whiteboard marker or whiteboard pen, wipe clean and reuse.

 • Magic Whiteboard Flipchart Paper™
 • A1 flipchart sheets 60cm by 80cm
 • No flipchart stand required
 • 25 flipchart sheets per roll
 • Handy flipchart size sheets
 • Magic Whiteboard clings using static to any hard flat surface (painted walls, wallpaper, windows and doors)
 • Write on with any dry whiteboard marker or white board pen
 • Leaves no marks on surfaces – no bluetack or tape marks
 • Paper clings to Magic Whiteboard Flipchart sheets
 • Environmentally friendly – recyclable
 • Easy to carry portable roll 0.8kg

Main Menu

25 Φύλλα Magic Whiteboard Erasable 60x80cm

49.95

Add to Cart